July 19, 2024

Naging malaking talakayan ang panukalang ordinansa sa konseho ng Baguio ang hinggil sa pagprotekta sa mga human rights defender.
Para sa akin, ito ay magandang programa.
Ang layunin ng pagiging human rights defender ay ang pagpapanatili ng seguridad ng pangkabuhayan at mga karapatang pantao ng mga mamamayan sa ating bansa, partikular dito sa ating lungsod kung saan nagiging malaking issue ito dahil ang ibang mga nasasabing mga “human rights defenders” ay posibleng kaalyado ng mga nasa makakaliwang grupo.
Kung ang konteksto ng pagpapasa sa ordinansa ay para protektahan sila, dapat maging mapanuri rin ang publiko.
Una, sa kabila ng magandang layunin ng mga human rights defender, may mga grupo ng komunista na kaalyado ng mga legal na organisasyon para hikayatin ang mga kabataan na sumama sa rebolusyon.
Hindi lingid sa kaalaman ng mamamayan ang ganitong gawain nila – ang linlangin ang mga kabataan para sumama sa kilusan.
Ang pagpasa ng ordinansa ay hindi solusyon. Mas palalalain pa nito ang sitwasyon ng malawakang recruitment sa komunismo sa lungsod.
Pangalawa, may mga nag-aastang human rights defenders sa ating lungsod at sa buong rehiyon pero kasabwat pala ng mga kilusang grupo.
Ang pagpasa ng ganitong ordinansa ay isang desperadong hakbang ng komunistang grupo sampu ng kanilang kaalyado para magpatuloy sila sa pagrerecruit sa mga kabataan, maghasik ng lagim sa kalunsuran, at makontrol nila ang ating mga mambabatas.
Nanawagan ako sa ating konseho na pag-isipan itong mabuti at isaalang-alang ang matagalang ibubunga nito sa ating mamamayan kung ito ay maipatupad.
— CALOY CATTI, Baguio City