May 20, 2024

September 11, 2022

AVELINO PACDAAN CALAG

May 24, 1959 – September 9, 1992


CORNELIO PACDAAN CALAG

September 15, 1963 – September 13, 2021


EVELYN LOMAS-E CALAG

October 18, 1957 – November 18, 2009


2LT ROMEO DACPANO FRONDA (Ret.)

January 5, 1943 – August 31, 2022


HELEN C. GOMEZ

January 11, 1970 – September 16, 2020


LIGAYA DIZON LOMAS-I

October 25, 1935 – September 11, 2021


FELICITAS M. UMAMING

January 1, 1928 – August 28, 2022