April 21, 2024

Pagpupugay sa ating mga magigiting na frontliners

Nais kong pasalamatan ang ating mga magigiting na frontliners (medical at non-medical) sa mga sakripisyong ibinibigay nila sa paglaban sa Covid-19 pandemic. Mataas ang respeto ko sa mga frontliners ng ating bansa dahil napakahalaga ng kanilang mga gampanin at tungkulin sa krisis na ating kinakaharap ngayon.
Noong Huwebes, Araw ng Kagitingan
(April 9), maliban sa paggunita sa kadakilaan ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng kanilang buhay noong World War II sana ay binigyang pugay din ang ating mga frontliners na patuloy na nakikipaglaban sa kalabang hindi natin nakikita.
Saludo ako sa inyo. Kasama niyo ako sa labang ito at bilang isang Pilipino, susunod ako sa mga alituntuning ibinibigay ng ating pamahalaan para mabilis mapuksa ang
Covid-19.
Mga kababayan, panahon na para tayo ay magkaisa para labanan ang Covid-19. Magtulungan tayo para hindi na tumaas pa ang bilang ng mga kaso ng Covid-19 sa ating bansa.
Kaya natin ito. — SHEILA MAE VIERNES, Baguio City