May 24, 2024

“Taktikang mula sa kanayunan patungong kalunsuran alinsunod sa prinsipyo ng matagalang digmang bayan, mula sa stratehikong depensiba patungong stratehikong opensiba ito ang gabay sa matagumpay na pagpapanalo sa rebolusyong Pilipino.”
Muling ipapangalandakan ang mga katagang ito sa darating na ika 55th anibersaryo ngayong Marso ng Bagong Hukbong Bayan, ang nagsisilbing armadong pwersa ng
Communist Party of the Philippines.
Gusto naming ilahad na ang stratehiya na sinusunod ng rebolusyonaryong kilusan na ito ay isang mapanlinlang na pamamaraan para mabulag ang mga kasapi – mapakadre man o pulang mandirigma para tumagal ang kanilang pagkontrol sa kaisipan at pinipilit na isasaksak sa isipan nila na likas lang ang sakripisyo’t hirap na madadaanan sa pagtahak ng daan na ito.
Napakasakit isipin na ang isang taong nais magsilbi sa bayan ng taos puso at handang ibuwis ang kaniyang buhay sa diwa ng nasyonalismo ay nililinlang pa at nilalason sa maling prisipyo at adhikain.
Ang katotohanan sa ganitong stratehiya ay ang pagsayang ng lakas, talino at kabataan ng isang mandirigma at higit sa lahat ang pagbuwis ng buhay na wala man lang nararating ang pinaghahandaang tagumpay ng rebolusyon.
Hindi lingid sa ating lahat na ang rebolusyonaryong kilusan ay ilang beses ng naglunsad ng “dakilang pagwawasto” para raw maiwasto ang kamalian ng organisasyon pero ito ay nagsasalamin lamang ng walang puso’t kaluluwang itsura ng isang pamumuno. Ginagawa nilang experimento ang rebolusyon. Sa mga nasayang na panahon at buhay masasabi pa bang ito ay isang “dakilang pagwawasto”?
Sa kanilang annibersaryo, sana ang araw na ito ay bigyang kahulugan ninyo ang katagang “para kanino ako” para masagot kung tama pa ba ng daang inyong tinatahak.
Nanawagan kami na sana sa araw ding ito ay hindi anibersaryo ng mapanlinlang na organisasyon ang inyong ipagdiwang kundi ang pagyakap sa tunay na diwa ng nasyonalismo.
Nandirito kami handang ipaalam ang magandang karanasan sa pagbabagong buhay at sa gabay ng gobyerno, sabay nating tahakin ang tamang daan ng paninilbihan sa bayan.
— JAMES BIAG, president, Balik Loob Organization of Mountain Province