April 17, 2024

Salamat sa makabuluhang pagbabalita tungkol sa COVID-19

Nais po naming ipadama ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng bumubuo ng Baguio Midland Courier sa inyong pagsasakripisyo upang kami ay manatiling ligtas sa pamamagitan ng inyong makatotohanang pagbabalita at tamang pamamahayag ng mga araw-araw na pangyayari sa ating syudad at sa buong bansa.
Kayo ay may mga pamilya, mga mahal sa buhay na lubos na nag-aalala sa bawat minuto at bawat oras, at bawat araw nang iyong paglilingkod at pagharap sa panganib sa panahon ng matinding krisis na ito na dulot ng Covid-19 pandemic.
Mananatili kaming nananalangin para sa inyo habang tinutupad ninyo ang inyong mga tungkulin nang higit pa sa inaasahan.
Muli, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong kabayanihan.
— ATTY. MARILYN E. TALDO, Director IV, Civil Service Commission-CAR